تمیز کردن شیرآلات، جرم گیری و رسوب زدایی و مراقبت از شیرآلات اترک
بهمن 98

تمیز کردن شیرآلات، جرم گیری و رسوب زدایی و مراقبت از شیرآلات اترک

شیرآلات بخش مهمی از ابزار محیط های بهداشتی خانه ها هستند. آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و ... همگی برای استفاده از آب نیازمند شیرآلاتی هستند که هدایت گر جریان پاکی به محیط باشند. اما همین ابزار زیبا و شکیل پس از خرید، نیازمند مراقبت و نگه داری است. تمیز کردن شیرآلات سرویس بهداشتی و ظرفشویی کار سختی نیست و اگر اصولی انجام شود، هر بار کمتر نیازمند پاک شدن می…