تاریخچه شیرآب و شیرآلات
بهمن 98

تاریخچه شیرآب و شیرآلات

کلمه شیر آب از کجا آمده؟ تا به حال به قرابت معنایی "شیر آب" و "شیر جنگل" توجه کرده اید؟ خاستگاه واژه شیر آب درباره واژه “شیر آب” و شیرآلات که امروزه بسیار در زبان فارسی کاربرد دارد، برخی اعتقاد دارند«شیر آب» به این علت شیر گفته می شود که در زمانهای قدیم، بر سر لوله آب برخی چشمه ها، مجسمه‌ی کوچکی از سر شیر بوده است. بعدها به جای…
افتتاح کارخانه جدید اترک
بهمن 98

افتتاح کارخانه جدید اترک

افتتاح کارخانه جدید اترک
پروسه تولید شیرآلات اترک بخش ششم
بهمن 98

پروسه تولید شیرآلات اترک بخش ششم

پروسه تولید شیرآلات اترک بخش ششم
پروسه تولید شیرآلات اترک بخش پنجم
بهمن 98

پروسه تولید شیرآلات اترک بخش پنجم

پروسه تولید شیرآلات اترک بخش پنجم