شعب و نمایندگی

فروشگاه بهروزی

فروشگاه بهروزی

نماینده شیرآلات اترک در نیشابور


 • مدیریت : بهروزی
 • تلفن همراه : 09155512419
 • تلفن ثابت : 05142219983

فروشگاه اترک

فروشگاه اترک

نماینده شیرآلات اترک در بجنورد


 • مدیریت : مجید احمد نیا
 • آدرس : خراسان شمالی بجنورد خیابان 17 شهریور شمالی نبش 17 شهریور شمالی 25 کوچه شهید محجور
 • تلفن همراه : 09396335956
 • تلفن ثابت : 05832427352

فروشگاه مظلومی

فروشگاه مظلومی

نماینده شیرآلات اترک در طبس


 • مدیریت : سید روح الله مظلومی
 • آدرس : خراسان جنوبی شهرستان طبس،طبس گلشن خیابان امام بین امام 9 و 11 فروشگاه مظلومی
 • تلفن همراه : 09132530377
 • تلفن ثابت : 05632834790

تاسیسات اسپادانا

تاسیسات اسپادانا

نماینده شیرالات اترک دراصفهان


 • مدیریت : حامدیاری
 • آدرس : اصفهان رهنان خیابان شریف غربی بعدازکوچه شماره 10
 • تلفن همراه : 09134038851,09364817233
 • تلفن ثابت : 01271736675

فروشگاه ایمانی

فروشگاه ایمانی

نماینده شیرالات اترک درمشهد


 • مدیریت : محمدایمانی
 • آدرس : بلوارقرنی بین قرنی33و35
 • تلفن همراه : 09151251108
 • تلفن ثابت : 05137259606

هایپرتجهیزات ساختمانی خاورمیانه

هایپرتجهیزات ساختمانی خاورمیانه

نماینده شیرالات اترک دررشت


 • مدیریت : بهروزلطفی
 • آدرس : رشت کیلومتر5جاده سنگربه کوچه اصفهان
 • تلفن همراه : 09121810926
 • تلفن ثابت : 01334500272