درخواست نمایندگی

لطفا برای هماهنگی جهت کسب نمایندگی از طریق پل های ارتباطی ذیل اقدام فرمایید

مدیریت : مجید شاکر عسگرآباد

 آدرس : مشهد - نبش حر عاملی 70 - طبقه فوقانی هایپرمارکت 7

 تلفن ثابت : 

05137289017

 05137289014

 05137281212

 وب : 

www.shiralatatrak.ir